สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
ข้อมูล ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีจดทะเบียน
กรมธรรม์หมดเมื่อไหร่
สนใจต่อประกันภัยประเภทไหน

ช่องทางการติดต่อ สอบถาม

 ประกันรถยนต์มีอะไรบ้าง ? 

ประกันรถยนต์มี 2 ประเภท
        1. ประกันรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ. เป็นประกันรถที่คปภ.กำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ เพื่อรับความคุ้มครองเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเท่านั้น จะไม่คุ้มครองค่าซ่อมรถหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

        2. ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ และผู้เอาประกัน มีให้เลือกตั้งแต่ประกันชั้น 1, 2+, 2, 3+ และ ชั้น 3 โดยแต่ละชั้น จะให้ความคุ้มครองที่ต่างกัน ซึ่งประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองสูงสุด เรียงลงมาถึงชั้น 3 ที่ให้ความคุ้มครองต่ำสุด